background

Minőségi fordítást keres? Ne keressen tovább, már megtalálta!

Minőségi fordítás kedvező árakon

  bpforditas@gmail.com   +36 20 450 7342

Preklad životopisu do angličtiny, preklad životopisu do nemčiny

  4. 11. 2017
Image

Určite nám dá každý za pravdu, že životopis je bežnou súčasťou nášho života. Najskôr nás ho učia písať v školách, potom si s jeho pomocou hľadáme prácu a počas celého života ho neustále dopĺňame, upravujeme a zlepšujeme.

Životopis má svoju zaužívanú štruktúrovanú formu, ktorú je potrebné dodržiavať v každom jazyku, hoci určité osobitosti jednotlivé jazyky predsa len majú. Rovnako ako aj svoju typicky zaužívanú terminológiu. Neraz sa však stane, že potrebujeme mať životopis aj v cudzom jazyku. Asi najbežnejšími cudzími jazykmi sú práve angličtina a nemčina. Nie každý však má čas sadnúť si doma k písaciemu stolu a venovať sa prekladu svojho životopisu do angličtiny alebo prekladu do nemčiny. Rovnako tak nie každý ovláda písomný anglický jazyk alebo písomný nemecký jazyk na dostatočnej úrovni, aby ho svojpomocne preložený anglický životopis alebo nemecký životopis aj dostatočne prezentoval. Jedna vec je vedieť hovoriť, vedieť sa dorozumieť a už druhá vec je vedieť sa správne písomne vyjadrovať v cudzom jazyku.

A práve v takýchto okamihoch sa je vhodné obrátiť na nás. Prekladateľská agentúra KVALITNÝ PREKLAD vám, ako to už aj jej samotný názov naznačuje, zabezpečí kvalitný preklad životopisu do angličtiny a rovnako tak aj kvalitný preklad životopisu do nemčiny. Nemusíte sa báť nepresností, chýb či preklepov. Nemusíte sa báť, že vás váš životopis neukáže v tom najlepšom svetle, v akom sa chcete odprezentovať. Všetko to, čo obsahuje váš slovenský životopis, bude obsahovať aj jeho anglický alebo nemecký preklad. V našej praxi sme už prekladali obrovské množstvo rôznych životopisov, či už boli určené do škôl, univerzít, prác alebo na živnostenské či iné úrady. Bude nám cťou vyhotoviť anglický preklad alebo nemecký preklad aj vášho životopisu.

Na našej stránke http://www.kvalitnypreklad.sk/ si môžete vyžiadať cenovú ponuku na preklad vášho životopisu do angličtiny alebo preklad do nemčiny. Ďalej nás môžete kontaktovať telefonicky na našom telefónnom čísle 0902 247 550 alebo nám rovno pošlite e-mail a ako prílohu priložte váš životopis. Naša e-mailová adresa je kvpreklady@gmail.com.

                 Už teraz netrpezlivo očakávame vaše správy a telefonáty :)


Čítajte ďalšie články →

angol fordítás, német fordítás, orosz fordítás, lengyel fordítás, francia fordítás, spanyol fordítás, olasz fordítás, szlovák tolmácsolás, fordítóiroda, fordítások, fordítás oroszra, cseh fordítás, szlovák fordítás, cseh tolmácsolás

© 2023 BudapestFordítás.hu